Розробка моделі компетенцій

Ми розробляємо концепцію продуктивного фахівця на посаду

Послуги для роботодавців по розробці профілю посади і ключових компетенцій

Розробка моделі компетенцій та профілю посади

 
Компетенції - це якості співробітника, необхідні йому для ефективного виконання роботи на певній посаді.
 
В результаті розробки моделі компетенцій компанія зможе визначити, якими компетенціями повинні володіти її співробітники, по суті, побачити портрет свого ідеального працівника.
 
Список (модель) компетенцій можна використовувати в якості базового критерію для:
- підбору персоналу;
- оцінки персоналу;
- формування кадрового резерву;
- розвитку та навчання персоналу.
 
При складанні моделі компетенцій ми дотримуємося такої послідовності:
- збір інформації;
- підготовка інформації для аналізу;
- аналіз інформації;
- проектування моделі компетенцій.