Оцінка персоналу

Ми визначаємо цінність кожного фахівця

Послуги для роботодавців по оцінці персоналу

Оцінка персоналу - система періодичної перевірки праці працівника за звітний період (місяць, квартал, рік) відповідно до цілей та нормативів діяльності для даної посади, оцінка відповідності кваліфікаційних навичок вимогам посадової інструкції, аналіз ставлення співробітника до своїх обов'язків та правил трудового розпорядку.

Метою оцінки персоналу є вивчення ступеня підготовленості співробітника до виконання саме того виду діяльності, яким він займається, а також виявлення рівня його потенційних можливостей - перспектив росту (ротації), а також розробка кадрових заходів, необхідних для досягнення цілей компанії.
 
Найчастіше персонал оцінюють за такими критеріями:
- виконання посадових обов'язків;
- дотримання вимог і норм корпоративної поведінки;
- досягнення мети (обсяг виконаної роботи, її якість і т.п.);
- рівень компетентності (знання іноземних мов, володіння ПК і т.д.)
- особисті якості і риси характеру;
- командні (лідерські) якості.
 
Для проведення оцінки нами використовуються технології - центри оцінки (ASSESSMENT CENTER) і 360 градусів:
- розробляємо корпоративні компетенції;
- готуємо їх під оцінювання, описуємо поведінкові параметри кожної компетенції;
- розробляємо сценарій оцінки: рольові ігри, індивідуальні та групові вправи, бізнес-кейси;
- розробляємо бланки спостереження;
- розробляємо бланки оцінки;
- розробляємо бланки звітів (індивідуальних і групових);
- розробляємо бланки зворотного зв'язку.
 
Ми можемо виконувати будь-який з вище перерахованих етапів оцінки.