Кадровый аудит

Ми комплексно вирішуємо актуальні для вас бізнес-завдання

Кадровый аудит

Функція аудиту здійснюється фахівцями нашого центру одночасно з прийомом в аутсорсинг кадрового діловодства, або окремо (в якості незалежного проекту).

Фахівці компанії «Консалтинговий центр «Еф.Еф.Пі.»проводять аудит кадрової звітності та документації. У процесі даного аудиту перевіряється не тільки факт наявності необхідної документації, а й проводиться правова експертиза її відповідності чинним нормам трудового законодавства України. Результатом такого аудиту є деталізовані рекомендації щодо усунення порушень, що знижує ризики (штрафів) у ході перевірок державних органів.
 
Основні етапи кадрового аудиту
1. Обстеження кожного з елементів кадрової роботи на Підприємстві на предмет відповідності вимогам чинного законодавства України та встановленим нормам діловодства.
2. Виявлення недоліків.
3. Опис виявлених недоліків (надається в розгорнутому звіті).
4. Можлива кваліфікація виявлених недоліків у разі їх усунення / неусунення / неналежного усунення (надається в розгорнутому звіті).
5. Розробка рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків (надається в розгорнутому звіті).
6. Усунення виявлених недоліків при узгодженні з Замовником.
7. Ведення кадрового обліку та діловодства на аутсорсингу за погодженням із Замовником.
8. Здійснення комплексної оцінки персоналу за погодженням із Замовником.
 
Елементи системи кадрової роботи, які підлягають обстеженню
1. Статут Підприємства та супутні документи в розрізі питань, які стосуються роботи з кадрами, праці, зарплати і т.п.
2. Колективний договір і супутні документи, пов'язані з його складанням і пакетом документів, процедурою для введення його в дію і його реєстрації або пакет документів, які обґрунтовують його відсутність на Підприємстві.
3. Система роботи з персональними даними на Підприємстві та їх захисту.
Реєстрація баз персональних даних в спеціальному уповноваженому центральному органі виконавчої влади з питань захисту персональних даних.
Наявність належним чином оформлених повідомлень суб'єктам персональних даних про:
- їх права, визначених Законом України «Про захист персональних даних», мета збору цих даних, осіб, яким можуть передаватися ці дані;
- зміни в базах персональних даних;
- інші дії з персональними даними суб'єктів.
4. Правила внутрішнього трудового розпорядку та супутні документи, пов'язані з їх складанням і введенням в дію.
5. Система оплати праці на підприємстві (в т.ч. преміювання та заохочення).
6. Кадрове діловодство та документообіг.
7. Штатний розклад / схема окладів / тарифна сітка і його відповідність ДКХП і КП.
8. Особові справи працівників.
9. Трудові книжки працівників.
10. Оформлення та облік відпусток працівників.
11. Табелі обліку використання робочого часу.
12. Цивільно-правові договори та акти виконаних робіт (при їх наявності).
13. Кадрові довідки про стаж, місце роботи та заробітну плату.
14. Наявність копій регламентованих кадрових звітів.
15. Дозволи на працевлаштування іноземців.
16. Військовий облік на підприємстві.
17. Посадові інструкції працівників чи інші документи, що визначають права, обов'язки та умови праці працівників і розписки щодо ознайомлення з ними.
18. Комісія із соціального страхування підприємства. Робота комісії відповідно до чинного законодавства.
19. Відрядження. Оформлення та облік.
20. Виконання нормативу на працевлаштування інвалідів.
21. Виконання квоти на працевлаштування незахищених верств населення у зв'язку з Законом України «Про зайнятість населення».
22. Правильність оформлення трудових правовідносин. Аналіз та необхідності укладення та законодавчої грамотності трудових договорів (письмових / усних, термінових / безстрокових), контрактів.
23. Договору про матеріальну відповідальність (індивідуальної та колективної).
24. Розробка рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків.
 
Строки виконання робіт
За результатами обстеження стану ведення кадрового обліку та кадрового діловодства на Підприємстві на предмет відповідності вимогам чинного законодавства та правилам діловодства становить 0,5 - 1,5 місяця з моменту підписання Договору та здійснення повної оплати і узгодження початку робіт + 15 календарних днів на складання звіту.
 
При виникненні необхідності виправлення недоліків кадрового обліку (відповідно до наданого звіту) або додаткової розробки кадрової документації співробітниками Консалтингового центру Еф.Еф.Пі., вартість погоджується окремо, в залежності від складності документів і обсягів робіт.